Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (commissie en secretariaat)

Na twee jaar de invloed van Covid-19 te hebben gevoeld, lijkt het aantal aanvragen zich weer volledig hersteld te hebben. De stijging in het aantal aanvragen kan ook mede te maken hebben met de gewijzigde regelgeving omtrent corticosteroïden.

Uiteindelijk is er in 130 gevallen dispensatie verleend; een flink herstel ten opzichte van 2021 (zie tabel 8.1). In acht gevallen werd een verzoek in eerste instantie niet gehonoreerd; een aantal daarvan is later (nadat er bijvoorbeeld meer specifieke informatie was aangeleverd), alsnog gehonoreerd.

Tabel 8.1: aantal toegewezen en niet toegewezen dispensaties over de jaren
Dispensatieverzoek20182019202020212022
Toegewezen12611886108130
Niet toegewezen12 (8,7%)15 (11,3%)12 (12,2%)5 (4,4%)8 (5,8%)

De meeste toestemmingen hadden ook in 2022 weer betrekking op het gebruik van methylfenidaat (54), net als in de meest recente jaren. Dat is 41,5% van de afgegeven dispensaties. Dat is iets minder dan in de jaren hiervoor, maar methylfenidaat blijft met ruime afstand de stof waarvoor het vaakst dispensatie wordt aangevraagd.

Andere medicatie waarvoor vaak dispensatie werd verleend was triamcinolon (12,3%), insuline (9,2%) en (lis)dexamfetamine (5,3%).

In totaal waren de aanvragen afkomstig van 38 verschillende sportbonden. Met 25 toegekende aanvragen was de KNVB het best vertegenwoordigd (19,2%), voor de KNWU (10,8%) en de KNKF en KNZB (allebei 6,2%).