ALGEMEEN

De wetenschappelijke activiteiten van de Dopingautoriteit bestaan uit de volgende taken:

  • Inventarisatie wetenschappelijke literatuur
  • Consultatie van deskundigen
  • Verdere ontwikkeling wetenschappelijk onderzoek

INVENTARISATIE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen houdt de Dopingautoriteit nieuwe publicaties van doping gerelateerde wetenschappelijke literatuur bij en slaat de relevante artikelen op in haar archief. Dit archief is in 2022 aangevuld met 118 relevante artikelen (2021:406). Alle artikelen zijn intern digitaal beschikbaar en zijn ook geplaatst op de website doping.nl.

De informatie uit de beschikbare literatuur dient als basis voor de interne advisering aan de afdelingen Juridische Zaken, Handhaving en Educatie en de voorzitter (onder andere voor perscontacten). De informatie wordt tevens gebruikt om specifieke wetenschappelijke vragen te beantwoorden van externen, zoals artsen, juristen, journalisten, studenten en andere belangstellenden.

CONSULTATIE VAN DESKUNDIGEN

Er wordt continu een netwerk onderhouden met verschillende wetenschappers om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op allerlei vakgebieden die van belang zijn voor het onderwerp ‘doping’: hematologie, cardiologie, endocrinologie, fysiologie, sociologie, gezondheidsvoorlichting, ethiek, sportgeneeskunde, genetische therapie en klinische chemie.

De Dopingautoriteit fungeert ook als adviseur voor verschillende initiatieven. De basisgedachte hierbij is altijd dat er zowel kennis en ervaringen worden gebracht, als dat deze worden vergroot voor de interne organisatie. In sommige gevallen is dit adviseurschap geformaliseerd. In het kader hiervan zijn er wetenschappelijke contacten onderhouden met de anabolenpoli’s in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en het Britse voedingssupplemententestsysteem Informed Sport van het bedrijf LGC.

Daarnaast heeft de Dopingautoriteit deelgenomen aan het Wetenschappelijk Symposium van USADA. Deze werd van 30 september tot en met 3 oktober gehouden.

VERDERE ONTWIKKELING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Besteding wetenschappelijk budget

Twee onderzoeken in samenwerking met het RIVM naar de kwaliteit en samenstelling van prohormonen (gestart in 2020) en noötropica (gestart in 2021) zijn in 2022 afgerond. Ook is er een onderzoek van de Universiteit van Leuven afgerond (gestart in 2021) naar de inhoud van de boodschappen die ‘influencers’ op sociale media verspreiden over dopingmiddelen als anabolica.

De Dopingautoriteit heeft het laatste budget van de – inmiddels opgeheven - Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland besteed aan de uitvoer van een onderzoek bij DoCoLab in Gent. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een detectiemethode voor schildklierhormonen. In 2022 is het praktijkgedeelte van het onderzoek gestart.

Onderzoeken met VWS als opdrachtgever

Het Ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven onderzoek te doen naar wat recreatieve sporters drijft om doping te gebruiken. Het onderzoek kent drie onderdelen: een kwantitatief deel, een kwalitatief deel, en een onderdeel naar prevalentie van dopinggebruik in de breedtesport. De eerste twee delen zijn in 2022 gepubliceerd. Ze hebben de titels Van vitaminepil tot doping: opvattingen over middelengebruik in de recreatieve sport en Het perfecte lichaam: met of zonder doping?. De Dopingautoriteit is voor beide delen geconsulteerd.

Samenwerkingen overheid en overheidsinstanties

De onderzoeksmedewerker neemt deel aan een doorlopend expertpanel in kader van doorontwikkeling data-infrastructuur Sport en Bewegen, georganiseerd door het ministerie van VWS. Tevens heeft de Dopingautoriteit deelgenomen aan de Toekomstverkenning Bijzondere Eet- en Drinkwaren (BED) van de NVWA.

Samenwerking Anabolenpoli

De HARNAS-studie is een onderzoek in lijn met de eerdere HAARLEM-studie, maar in plaats van de proefpersonen alleen te monitoren voorafgaand, tijdens en na het gebruik van een kuur, worden de proefpersonen nu aangezet om geen of minder dopingmiddelen te gebruiken. Het onderzoek verloopt voortvarend.

De HAARLEM-studie heeft in 2022 één artikel opgeleverd over de bloeddruk, vetwaarden en hematocrietwaarden tijdens en na een kuur.

Promotie-onderzoek

Het promotieonderzoek aan de Universiteit van Birmingham over de relatie tussen anabolengebruik en de persoonlijkheidsstructuur van fitnessers en bodybuilders is voortijdig beëindigd vanwege het vertrek van de betrokken wetenschappelijk medewerker.

Begeleiding studenten

De wetenschappelijk medewerker begeleidde een student bij haar thesis. De thesis ging over de interpretatie van laboratoriumuitslagen bij cocaïnegebruik. Op 14 januari heeft ze haar eindpresentatie gegeven.