De Dopingautoriteit is een kennisinstituut. Een belangrijke manier om ‘kennismanagement’ te integreren in het dagelijks werk is via het Anti-Doping Knowledge Center (ADKC), dat is ondergebracht bij Juridische Zaken. Het ADKC heeft zich de afgelopen jaren bewezen als de grootste openbare verzameling van dopinggerelateerde documenten ter wereld. Er zijn in 2022 756 nieuwe records toegevoegd. Het totaal aantal beschikbare documenten was op 31 december 2022 8.506. Hiernaast vinden er continue controle- en verbeteracties plaats bij reeds aanwezige documenten, mede aan de hand van nieuwe relevante zoektermen.

De informatie in de database bestaat met name uit juridische documenten, en dan met name de gemotiveerde beslissingen van bevoegde tuchtcommissies bij het uitspreken van dopingsancties. Het betreft hier vooral uitspraken van het Court of Arbitration for Sport (CAS). In toenemende mate bevat het ADKC daarnaast uitspraken van de tuchtcommissies en arbitragecolleges van internationale sportfederaties en buitenlandse antidopingorganisaties. Inmiddels worden van enkele tientallen internationale federaties en landen de uitspraken verwerkt. Ten behoeve van het ADKC wordt voortdurend contact gezocht met collega’s van NADO’s in het buitenland en internationale federaties, waarvan de uitspraken nog niet in het ADKC zijn opgenomen. Het hoofddoel van deze inspanningen is om de beschikbare jurisprudentie op dopinggebied te ontsluiten en zo toekomstige uitspraken te versterken.

Verder bevat de website wetenschappelijke artikelen over alle denkbare dopinggerelateerde onderwerpen, zoals voorlichtingsmaterialen en allerhande andere dopingdocumenten. Op deze wijze heeft het ADKC ook een historische taak, want documenten waarvan de looptijd is verstreken zijn over het algemeen slechts moeizaam op het internet te vinden.

De database is vrij toegankelijk via de website www.doping.nl.