ALGEMEEN

De wetenschappelijke activiteiten van de Dopingautoriteit bestaan uit de volgende taken:

  • Inventarisatie wetenschappelijke literatuur
  • Consultatie van deskundigen
  • Verdere ontwikkeling wetenschappelijk onderzoek

INVENTARISATIE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen houdt de Dopingautoriteit nieuwe publicaties van doping gerelateerde wetenschappelijke literatuur bij en slaat de relevante artikelen op in haar archief. Dit archief is in 2020 aangevuld met 228 relevante artikelen (2019:85). Alle artikelen zijn intern digitaal beschikbaar en zijn ook geplaatst op de website doping.nl.

De informatie uit de beschikbare literatuur dient als basis voor de interne advisering aan de afdelingen Juridische Zaken, Handhaving & Opsporing en Educatie en de directeur (onder andere voor perscontacten). De informatie wordt tevens gebruikt om specifieke wetenschappelijke vragen te beantwoorden van externen, zoals artsen, juristen, journalisten, studenten en andere belangstellenden.

CONSULTATIE VAN DESKUNDIGEN

Er wordt continu een netwerk onderhouden met verschillende wetenschappers om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op allerlei vakgebieden die van belang zijn voor het onderwerp ‘doping’: hematologie, cardiologie, endocrinologie, fysiologie, sociologie, gezondheidsvoorlichting, ethiek, sportgeneeskunde, genetische therapie en klinische chemie.

De Dopingautoriteit fungeert ook als adviseur voor verschillende initiatieven. De basisgedachte hierbij is altijd dat er zowel kennis en ervaringen worden gebracht, als dat deze worden vergroot voor de interne organisatie. In sommige gevallen is dit adviseurschap geformaliseerd. In het kader hiervan zijn er wetenschappelijke contacten onderhouden met de anabolenpoli in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en het Britse voedingssupplemententestsysteem Informed Sport van het bedrijf LGC.

Daarnaast heeft de Dopingautoriteit deelgenomen aan het digitale Wetenschappelijk Symposium van USADA. Deze werd van 25 september tot en met 23 oktober verspreid op de vrijdagen gehouden.

VERDERE ONTWIKKELING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Besteding wetenschappelijk budget

De Dopingautoriteit heeft een jaarlijks wetenschappelijk budget van € 70.500. In 2020 is het eerder gestarte onderzoek naar de samenstelling en kwaliteit van dopingpreparaten uit de HAARLEM-studie van de Anabolenpoli afgerond. De HAARLEM-studie is een promotieonderzoek naar de gezondheidsrisico’s van androgene anabole steroïden (AAS) op de lichamelijke en geestelijke gezondheid onder mannelijke amateursporters. Het was al bekend dat de kwaliteit van dopingpreparaten op de zwarte markt op zijn zachts gezegd discutabel is. De lab-analyses uitgevoerd door Wageningen Food Safety Research hebben dat imago wederom bevestigd.

Verder is € 7.500 besteed aan de financiering van onderzoek naar de detectie van cannabinoïden in urine na gebruik van hennepproducten. Dit onderzoek werd in 2020 uitgevoerd door het WADA-geaccrediteerde laboratorium in Keulen. De publicatie volgt nog. Een klein deel van het wetenschappelijk budget werd besteed aan de publicatie van artikelen in ‘open access’-onderzoeksbladen.

Het Mulier Instituut voerde in 2020 onderzoek uit naar de visie van sportbegeleiders op dopinggebruik in de topsport en de rol die sportbegeleiders spelen bij de begeleiding van topsporters. Het onderzoek is nog niet afgerond. Ook is er een start gemaakt met onderzoek naar de samenstelling en kwaliteit van ‘nieuwe generatie’ prohormonen. De analyses worden uitgevoerd door RIVM. De ‘nieuwe generatie’ bestaat voor een deel uit stoffen die al langer circuleren, maar die nog niet zijn opgemerkt door de autoriteiten in de productielanden, en voor een deel uit verbindingen die ‘echt nieuw’ zijn.

Onderzoeken met VWS als opdrachtgever

Het ministerie van VWS heeft in 2019-2020 door het consortium Bureau Beke/ Vrije Universiteit onderzoek laten uitvoeren naar de handel in doping. Het rapport Sterk Spul is in december 2020 verschenen. De Dopingautoriteit zat in de begeleidingscommissie van het onderzoek.

Daarnaast heeft het ministerie van VWS in 2019-2020 door het Mulier Instituut onderzoek laten uitvoeren naar ‘Het antidopingbeleid in de Nederlandse topsport’. Het rapport is in juli 2020 gepubliceerd. Helaas was het deel van het onderzoek naar de prevalentie van doping in de Nederlandse sport mislukt. Daarop is besloten direct een nieuw prevalentieonderzoek uit te voeren. De Dopingautoriteit zit in de begeleidingscommissie.

Direct met het onderzoek naar ‘Het antidopingbeleid in de Nederlandse topsport’ was er ook een onderzoek naar de mening over integriteitskwesties in de topsport. Ook dat rapport is in juli 2020 gepubliceerd.

De Dopingautoriteit heeft in 2020 een artikel geschreven voor Sport & Geneeskunde over het onderzoek naar dopingstoffen in sportsupplementen uit 2015. Het artikel is in verschenen in de maart-uitgave van het tijdschrift. Het onderzoek werd door het ministerie van VWS gesubsidieerd.

Samenwerkingen overheid en overheidsinstanties

Het ministerie van VWS onderzocht in 2020 de mogelijkheden om het beleid voor voedingssupplementen te verbeteren. De Dopingautoriteit was betrokken bij twee werkgroepen: verkenning naar zelfregulering vanuit de markt/opzetten van een keurmerk, en verkenning naar het opzetten van een registratiesysteem/notificatiesysteem.

In 2020 heeft de Dopingautoriteit de NVWA van informatie voorzien bij een onderzoek naar de handel in SARMs.

Samenwerking Anabolenpoli

Naast het onderzoek naar de samenstelling en kwaliteit van dopingpreparaten uit de HAARLEM-studie heeft Wageningen Food Safety Research in opdracht van de Dopingautoriteit drie producten geanalyseerd die via de Anabolenpoli waren binnengekomen. Het ging om de groeihormoonverhoger MK677. Gebruikers hadden bijwerkingen gerapporteerd. De analyses leverden geen bijzonderheden op. Verder was de Dopingautoriteit nog betrokken als auteur bij drie publicaties die voortvloeiden uit de HAARLEM-studie.

Literatuuronderzoek cathinones

In 2020 heeft Dopingautoriteit een student begeleid bij onderzoek naar de online verkoop van cathinones, een groep stoffen met cathinon als basis. Cathinon is een amfetamine-achtige stof met een licht psychisch verslavende werking. Het is het werkzame bestanddeel in de drug qat. De geselecteerde webshops richtten zich (mede) op Nederlandse consumenten. Een aantal cathinones staat op de dopinglijst. Het project heeft geresulteerd in twee publicaties, één in het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie en één in het Pharmaceutisch Weekblad.

Overige publicaties en reviews

In 2020 was de Dopingautoriteit als auteur betrokken bij de publicatie van een onderzoek naar de kennis en houding van Olympische en niet-Olympische sporters aangaande supplementtestsystemen. Daarnaast heeft de Dopingautoriteit vier wetenschappelijke studies gereviewd.

Promotieonderzoek

De wetenschappelijk medewerker van de Dopingautoriteit volgt een promotietraject aan de Universiteit van Birmingham. De promotie gaat over de relatie tussen anabolengebruik en de persoonlijkheidsstructuur van fitnessers en bodybuilders.