GENEESMIDDELEN DISPENSATIE SPORTER (COMMISSIE EN SECRETARIAAT)

De omstandigheden rondom Covid-19 hebben in 2020 ook duidelijk invloed gehad op de GDS aanvragen. Omdat de sport voor een groot deel stil lag, is ook het aantal effectieve aanvragen flink teruggelopen.

Uiteindelijk is er in 86 gevallen dispensatie verleend. Dat was aanzienlijk minder dan in 2019 en de voorgaande jaren. In 12 gevallen werd een verzoek in eerste instantie niet gehonoreerd; een aantal daarvan is later (nadat er bijvoorbeeld meer specifieke informatie was aangeleverd), alsnog gehonoreerd.

Tabel 8.1 Overzicht aantal toegewezen / niet toegewezen dispensatieaanvragen per jaar
201520162017201820192020
Toegewezen999712512611886
Niet toegewezen8 (7,5%)5 (4,9%)6 (4,6%)12 (8,7%)15 (11,3%)12 (8,1%)

De meeste toestemmingen hadden ook in 2020 weer betrekking op het gebruik van methylfenidaat (50), net als in de meest recente jaren. Dat is 58% van de afgegeven dispensaties. Hiermee zet de stijging van de afgelopen jaren door.

Andere medicatie waarvoor vaak dispensatie werd verleend was insuline (9,3%) en dexamfetamine (4,6%).

In totaal waren de aanvragen afkomstig van 28 verschillende sportbonden. Met 10 toegekende aanvragen was de Atletiekunie het best vertegenwoordigd (11,6%), voor de KNWU en JBN (10,4%) en de KNZB (9,3%).

Naar aanleiding van de WADA-audit is er een aantal verbeteringen doorgevoerd in de aanvraagwebsite, met name op het gebied van de privacyregelgeving en de mogelijkheid tot retroactieve dispensatie.

Op 10 oktober 2020 overleed geheel onverwacht commissielid Hans Vorsteveld. Er wordt nog naar een geschikte opvolger gezocht. Gezien het steeds groter wordende aantal aanvragen voor aandoeningen als ADHD en ADD wordt specifiek naar een psychiater gezocht.