De Dopingautoriteit is een kennisinstituut. Alle ervaringen van de Dopingautoriteit en haar rechtsvoorgangers zorgen ervoor dat het huidige werk optimaal uitgevoerd kan worden. Enkele jaren geleden is geconstateerd dat er veel kennis en ervaring is opgeslagen ‘in’ de medewerkers van de Dopingautoriteit zelf, maar dat een professionele organisatie daar niet afhankelijk van mag zijn. Sindsdien is het onderwerp ‘kennismanagement’ geïntegreerd in het dagelijks werk en vormt het een  apart onderwerp in begrotingen en jaarverslagen.

Naast de archieven per afdeling is besloten om een database in te richten met de meest essentiële anti-doping informatie: het Anti-Doping Knowledge Center (ADKC). Het ADKC heeft zich de afgelopen jaren bewezen als de grootste openbare verzameling van doping gerelateerde documenten. Sommige ‘records’ zijn gesplitst en daarnaast zijn er in 2020 701 nieuwe records toegevoegd. Het totaal aantal beschikbare documenten was op 31 december 2020 6.920. Hiernaast vinden er continue controle- en verbeteracties plaats bij reeds aanwezige documenten, mede aan de hand van nieuwe relevante zoektermen.

De hoofdmoot van de database bestaat uit juridische documenten, en dan met name de gemotiveerde beslissingen van bevoegde tuchtcommissies bij het uitspreken van dopingsancties. Dit betreft vooral uitspraken van het sporttribunaal CAS, maar in toenemende mate worden ook de juridische beslissingen opgenomen van de tuchtcommissies van internationale sportfederaties en nationale tuchtorganen. Inmiddels worden van enkele tientallen sporten en landen de uitspraken verwerkt. Tevens wordt er continu contact gezocht met landen en sporten die nog niet hun uitspraken delen. Het hoofddoel van deze inspanningen is om de beschikbare jurisprudentie op dopinggebied te ontsluiten en zo toekomstige uitspraken te versterken.

Hiernaast bevat de website wetenschappelijke artikelen over alle denkbare dopingonderwerpen, voorlichtingsmaterialen en allerhande andere dopingdocumenten. Op deze wijze heeft het ADKC ook een historische taak, want documenten waarvan de looptijd is verstreken zijn over het algemeen slechts moeizaam op het internet te vinden.

De bezoekers van de website komen van over de hele wereld. In 2020 kwam de top-3 uit Amerika, Nederland en China. In totaal werd de database vanuit 168 landen geraadpleegd. De doelgroep van het ADKC bestaat uit medewerkers van NADO’s en IF’s, van overige internationale organisaties die op het dopinggebied actief zijn (IOC, WADA, Unesco, Raad van Europa, Europese Unie), journalisten, juristen, wetenschappers, bestuurders en onderzoekers en tenslotte ook sporters en groepen rondom sporters (coaches, artsen, fysiotherapeuten).

De database is vrij toegankelijk via de website www.doping.nl.