GENEESMIDDELEN DISPENSATIE SPORTER (COMMISSIE EN SECRETARIAAT)

In vergelijking met 2018 heeft de regelgeving omtrent dispensaties in 2019 nagenoeg geen wijzigingen ondergaan.

Uiteindelijk is er in 118 gevallen dispensatie verleend. Dat is iets minder dan in 2018. In vijftien gevallen werd een verzoek niet gehonoreerd; dat had er vooral mee te maken dat een aantal sporters besloot om hun dispensatie opnieuw in te dienen, waardoor de “niet verleende” aanvragen op “niet verleend” bleven staan.

201420152016201720182019
Toegewezen889997125126118
Niet toegewezen6 (6,4%)8 (7,5%)5 (4,9%)6 (4,6%)12 (8,7%)15 (11,3%)

De meeste toestemmingen hadden betrekking op het gebruik van methylfenidaat (59), net als in de meeste eerdere jaren. Percentueel betekent dit dat precies 50% van de toestemmingen voor methylfenidaat waren, een lichte stijging ten opzichte van 2018.

Andere medicatie waarvoor vaak dispensatie werd verleend was prednison/prednisolon (11%) en insuline (10,2%).

In totaal waren de aanvragen afkomstig van 34 verschillende sportbonden.

Met 17 toegekende aanvragen was de KNWU weer het best vertegenwoordigd (14,4%), voor KNZB (11,0%) en de Atletiekunie, de KNVB en de KNBSB (5,9%).