ALGEMEEN

De wetenschappelijke activiteiten van de Dopingautoriteit bestaan uit de volgende taken:

  • Beschikbaar maken van actuele wetenschappelijke kennis op het gebied van doping
  • Consultatie van deskundigen
  • Verdere ontwikkeling wetenschappelijk onderzoek

INVENTARISATIE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen houdt de Dopingautoriteit nieuwe publicaties van doping gerelateerde wetenschappelijke literatuur bij en slaat de relevante artikelen op in haar archief. Dit archief is in 2019 aangevuld met 85 relevante artikelen. Alle artikelen zijn intern digitaal beschikbaar en de belangrijkste artikelen worden geplaatst op de website doping.nl.

De informatie uit de beschikbare literatuur wordt actief verspreid en dient als basis voor de interne advisering aan de afdelingen Handhaving & Opsporing, Educatie en Juridische Zaken (in het kader van specifieke dopingzaken) en aan de directeur (onder andere voor zijn perscontacten). Deze informatie wordt tevens gebruikt om specifieke wetenschappelijke vragen te beantwoorden van externen, zoals artsen, juristen, journalisten, studenten en andere belangstellenden.

CONSULTATIE VAN DESKUNDIGEN

Er wordt continu een netwerk onderhouden met verschillende wetenschappers om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op allerlei vakgebieden die van belang zijn voor het onderwerp ‘doping’: Hematologie, Cardiologie, Endocrinologie, Fysiologie, Sociologie, Gezondheidsvoorlichting, Ethiek, Sportgeneeskunde, Genetische Therapie en Detectie/analyse.

De Dopingautoriteit fungeert ook als adviseur voor verschillende initiatieven. De basisgedachte hierbij is altijd dat er zowel kennis en ervaringen worden gebracht, als dat deze worden vergroot voor de interne organisatie. In sommige gevallen is dit adviseurschap geformaliseerd. In het kader hiervan zijn er wetenschappelijke contacten onderhouden met de anabolenpoli in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en het Britse voedingssupplemententestsysteem Informed Sport van het bedrijf LGC.

Daarnaast heeft de Dopingautoriteit meerdere wetenschappelijke congressen bezocht: het USADA Wetenschappelijk Symposium (Tokyo, Japan), Nordic Conference on Doping and Public Health (Kopenhagen, Denemarken), International Network of Doping Research (Aarhus, Denemarken), het jaarsymposium van de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (Utrecht) en het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (Ermelo).

VERDERE ONTWIKKELING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Wetenschappelijk budget

De Dopingautoriteit heeft een jaarlijks wetenschappelijk budget van 70.500 euro. Het onderzoeksbudget werd vrijwel geheel besteed aan het analyseren van dopingpreparaten verzameld tijdens de HAARLEM-studie. De HAARLEM-studie is opgezet door endocrinologen Pim de ronde en Diederik Smit en onderzoekt de gezondheid van 100 anabolengebruikers. De dopingpreparaten zijn door Wageningen Food Safety Research geanalyseerd op aanwezigheid van werkzame stoffen en mogelijke verontreinigingen zoals zware metalen en mineralen. Van het onderzoeksbudget is 5.000 euro besteed aan de financiering van onderzoek op het gebied van dried-blood spots door het WADA-geaccrediteerde laboratorium in Keulen.

Onderzoek handel in doping

Het ministerie van VWS laat in 2019-2020 door het consortium Bureau Beke / Vrije Universiteit onderzoek uitvoeren naar de handel in doping. De Dopingautoriteit zit in de begeleidingscommissie.

Topsportonderzoek

Het ministerie van VWS laat in 2019-2020 door het Mulier Instituut onderzoek uitvoeren naar ‘Het antidopingbeleid in de Nederlandse topsport’. De Dopingautoriteit zit in de begeleidingscommissie.

Bijdrage wetenschappelijke artikelen

De Dopingautoriteit heeft in 2019 bijdrage geleverd aan verschillende wetenschappelijke artikelen. Voor een compleet overzicht, zie Bijlage 4 – Overzicht wetenschappelijke publicaties en presentaties. Ook heeft de Dopingautoriteit twee wetenschappelijke studies gereviewd.

Begeleiding

In 2019 heeft de Dopingautoriteit een student begeleid bij de uitvoering van een literatuurstudie. De studie ging over natuurlijke verbindingen met een bèta-2 adrenerge werking. Ook is gestart met de begeleiding van een tweede student. Deze onderzoekt cathinones die beschikbaar zijn op de zwarte markt.