De Dopingautoriteit is een kennisinstituut. Alle ervaringen van de Dopingautoriteit en haar rechtsvoorgangers zorgen ervoor dat het huidige werk optimaal uitgevoerd kan worden. Enkele jaren geleden is geconstateerd dat er veel kennis en ervaring is opgeslagen ‘in’ de medewerkers van de Dopingautoriteit zelf, maar dat een professionele organisatie daar niet afhankelijk van mag zijn. Sindsdien is het onderwerp ‘kennismanagement’ geïntegreerd in het dagelijks werk en vormt het een apart onderwerp in begrotingen en jaarverslagen.

Naast de noodzakelijke archieven per afdeling is besloten om een database in te richten met de meest essentiële anti-doping informatie: het Anti-Doping Knowledge Center (ADKC). Het ADKC heeft zich de afgelopen jaren bewezen als de grootste openbare verzameling van doping gerelateerde documenten ter wereld. Het is in 2019 met 547 records uitgebreid, waardoor het totaal eind 2019 op 6.087 records uitkwam. Hiernaast vinden er continue controle- en verbeteracties plaats bij reeds aanwezige documenten, mede aan de hand van nieuwe relevante zoektermen.

De hoofdmoot van de database bestaat uit juridische documenten, en dan voornamelijk de gemotiveerde beslissingen van bevoegde tuchtcommissies bij het uitspreken van dopingsancties. Dit betreft vooral uitspraken van het sporttribunaal CAS, maar in toenemende mate worden ook de juridische beslissingen opgenomen van de tuchtcommissies van internationale sportfederaties en nationale tuchtorganen. Inmiddels worden van enkele tientallen sporten en landen de uitspraken verwerkt. Tevens wordt er continu contact gezocht met landen en sporten die nog niet hun uitspraken delen. Het hoofddoel van deze inspanningen is om de beschikbare jurisprudentie op dopinggebied te ontsluiten en zo toekomstige uitspraken te versterken.

Hiernaast bevat de website wetenschappelijke artikelen over alle denkbare dopingonderwerpen, voorlichtingsmaterialen en allerhande dopingdocumenten. Op deze wijze heeft het ADKC ook een historische taak, want documenten waarvan de looptijd is verstreken zijn over het algemeen slechts moeizaam op het internet te vinden. In 2019 is een specifiek ‘record’ aangemaakt waarin alle sportbreed geldende dopinglijsten zijn samengebracht, van de eerste lijst van het Internationaal Olympisch Comité uit 1968 tot en met de WADA dopinglijst 2019. Hiermee is de historie van iedere dopingstof nauwkeurig na te gaan.

De bezoekers van de website komen van over de hele wereld. In 2019 bleef er een verhoogde mate van interesse vanuit Rusland en Canada. De doelgroep van het ADKC bestaat uit medewerkers van NADO’s en IF’s, van overige internationale organisaties die op het dopinggebied actief zijn (IOC, WADA, Unesco, Raad van Europa, Europese Unie), journalisten, juristen, wetenschappers, bestuurders en onderzoekers en tenslotte ook sporters en groepen rondom sporters (coaches, artsen, fysiotherapeuten).

De database is vrij toegankelijk via de website www.doping.nl.