GENEESMIDDELEN DISPENSATIE SPORTER (COMMISSIE EN SECRETARIAAT)

De omstandigheden rondom Covid-19 hebben in 2021 ook duidelijk invloed gehad op de GDS aanvragen. Aan de andere kant is er wel een duidelijk herstel te zien, ten opzichte van 2020.

Uiteindelijk is er in 108 gevallen dispensatie verleend, een licht herstel ten opzichte van 2020. In vijf gevallen werd een verzoek in eerste instantie niet gehonoreerd; een aantal daarvan is later (nadat er bijvoorbeeld meer specifieke informatie was aangeleverd), alsnog gehonoreerd.

Tabel 8.1 Overzicht aantal toegewezen / niet toegewezen dispensatieaanvragen per jaar
201620172018201920202021
Toegewezen9712512611886108
Niet toegewezen5 (4,9%)6 (4,6%)12 (8,7%)15 (11,3%)12 (12,2%)5 (4,4%)

De meeste toestemmingen hadden ook in 2021 weer betrekking op het gebruik van methylfenidaat (48), net als in de meest recente jaren. Dat is 44% van de afgegeven dispensaties. Dat is minder dan in de jaren hiervoor, maar Methylfenidaat blijft met ruime afstand de stof waarvoor het vaakst dispensatie wordt aangevraagd.

Andere medicatie waarvoor vaak dispensatie werd verleend was insuline (12%) en prednison/prednisolon (7,4%).

In totaal waren de aanvragen afkomstig van 33 verschillende sportbonden. Met 13 toegekende aanvragen was de KNZB het best vertegenwoordigd (12%), voor de KNWU (9,3%) en de KNBSB (8,3%).

Verder is een begin gemaakt met het aanpassen en updaten van de GDS-website, met name om het gebruikersvriendelijker te maken en de databeveiliging te verbeteren. Belangrijk aandachtspunt is ook het vergemakkelijken van de communicatie tussen secretariaat en Commissieleden.