ALGEMEEN

De wetenschappelijke activiteiten van de Dopingautoriteit bestaan uit de volgende taken:

  • Inventarisatie wetenschappelijke literatuur
  • Consultatie van deskundigen
  • Verdere ontwikkeling wetenschappelijk onderzoek

INVENTARISATIE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen houdt de Dopingautoriteit nieuwe publicaties van doping gerelateerde wetenschappelijke literatuur bij en slaat de relevante artikelen op in haar archief. Dit archief is in 2020 aangevuld met 406 relevante artikelen (2020:228). Alle artikelen zijn intern digitaal beschikbaar en zijn ook geplaatst op de website doping.nl.

De informatie uit de beschikbare literatuur dient als basis voor de interne advisering aan de afdelingen Juridische Zaken, Handhaving & Opsporing en Educatie en de directeur (onder andere voor perscontacten). De informatie wordt tevens gebruikt om specifieke wetenschappelijke vragen te beantwoorden van externen, zoals artsen, juristen, journalisten, studenten en andere belangstellenden.

CONSULTATIE VAN DESKUNDIGEN

Er wordt continu een netwerk onderhouden met verschillende wetenschappers om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op allerlei vakgebieden die van belang zijn voor het onderwerp ‘doping’: hematologie, cardiologie, endocrinologie, fysiologie, sociologie, gezondheidsvoorlichting, ethiek, sportgeneeskunde, genetische therapie en klinische chemie.

De Dopingautoriteit fungeert ook als adviseur voor verschillende initiatieven. De basisgedachte hierbij is altijd dat er zowel kennis en ervaringen worden gebracht, als dat deze worden vergroot voor de interne organisatie. In sommige gevallen is dit adviseurschap geformaliseerd. In het kader hiervan zijn er wetenschappelijke contacten onderhouden met de anabolenpoli’s in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en het Britse voedingssupplemententestsysteem Informed Sport van het bedrijf LGC.

Daarnaast heeft de Dopingautoriteit online deelgenomen aan het hybride Wetenschappelijk Symposium van USADA. Deze werd van 1 tot en met 4 oktober gehouden.

VERDERE ONTWIKKELING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Besteding wetenschappelijk budget

De Dopingautoriteit heeft een jaarlijks wetenschappelijk budget van 70.500 euro. Op 25 juni is een kwalitatief onderzoek naar de visie van sportbegeleiders op dopinggebruik in de topsport gepubliceerd. Dit onderzoek is in opdracht van de Dopingautoriteit door het Mulier Instituut uitgevoerd.

Twee onderzoeken in samenwerking met het RIVM naar de kwaliteit en samenstelling van prohormonen (gestart in 2020) en noötropica (gestart in 2021) lopen nog. Ook loopt er nog een onderzoek (gestart in 2021) van de Universiteit van Leuven naar de inhoud van de boodschappen die ‘influencers’ op sociale media verspreiden over dopingmiddelen als anabolica.

De Dopingautoriteit heeft het laatste budget van de – inmiddels opgeheven - Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland besteed aan de uitvoer van een onderzoek bij DoCoLab in Gent. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een detectiemethode voor schildklierhormonen. Het onderzoeksvoorstel lag eind 2021 ter goedkeuring bij de ethische commissie van de universiteit Gent.

Onderzoeken met VWS als opdrachtgever

Het ministerie van VWS heeft in 2019-2020 door het consortium Bureau Beke/ Vrije Universiteit onderzoek laten uitvoeren naar de handel in doping. Het rapport Sterk Spul is in december 2020 verschenen. De Dopingautoriteit zat in de begeleidingscommissie van het onderzoek. In 2021 is de begeleidingscommissie door VWS meermaals geconsulteerd aangaande de beleidsreactie op het rapport.

Op 22 maart is het onderzoek Dopinggebruik in de Nederlandse topsport gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut en gefinancierd door VWS. De Dopingautoriteit zat in de begeleidingscommissie. De schatting van het dopinggebruik onder Nederlandse topsporters ligt op 12,5 procent, met een onzekerheidsmarge van 3,0 tot 24,7 procent. Door de brede onzekerheidsmarge kan niet met zekerheid worden gezegd dat het dopinggebruik sinds 2015 is gestegen.

Een artikel over het onderzoek uit 2015 over de aanwezigheid van dopingstoffen in sportsupplementen is gepubliceerd in de Journal of Sports Science and Medicine. Het onderzoek werd door het ministerie van VWS gesubsidieerd.

Samenwerkingen overheid en overheidsinstanties

De Dopingautoriteit heeft samen met de NVWA, de Douane en het IGJ een artikel geschreven over SARMs: een nieuw gezondheidsprobleem in fitness en bodybuilding. Het artikel is gepubliceerd in TSG – Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.

Overige publicaties en reviews

In 2021 was de Dopingautoriteit als auteur betrokken bij de publicatie van een systematische review en analyse van sensitief en transgressief gedrag.

Samenwerking Anabolenpoli

In 2021 heeft de Medisch Ethisch Toetsingscommissie (METC) Brabant de HARNAS-studie goedgekeurd. De HARNAS-studie is een onderzoek in lijn met de eerdere HAARLEM-studie, maar in plaats van de proefpersonen alleen te monitoren voorafgaand, tijdens en na het gebruik van een kuur, worden de proefpersonen nu aangezet om geen of minder dopingmiddelen te gebruiken.

De HAARLEM-studie heeft in 2021 één artikel opgeleverd over de testosteronproductie tijdens en na een kuur.

Promotieonderzoek

De wetenschappelijk medewerker van de Dopingautoriteit volgde een promotietraject aan de Universiteit van Birmingham. De promotie ging over de relatie tussen anabolengebruik en de persoonlijkheidsstructuur van fitnessers en bodybuilders.