Voorwoord

Dit is het derde jaarverslag van de Dopingautoriteit. Tot 2019 zijn de taken van de Nationale Anti-Doping Organisatie van ons land verzorgd door de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland (stichting ADAN), maar deze taken zijn sinds 2019 overgenomen door het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit. De toenmalige voorzitter van de Dopingautoriteit, Herman Ram, werd op 1 september 2021 opgevolgd door huidige voorzitter Vincent Egbers.

In 2021 werd het werk van de Dopingautoriteit in hoge mate beïnvloed door de coronapandemie. Het werd erg moeilijk om de opgedragen taken van de Dopingautoriteit uit te voeren. De uitvoering van dopingcontroles en educatie-activiteiten kwamen dit jaar echter niet geheel tot stilstand. Het vrijwel geheel ontbreken van sportwedstrijden en de door de overheid afgekondigde (en noodzakelijke) coronamaatregelen brachten tot het einde van het jaar echter grote beperkingen met zich mee. Daar kwam nog bij dat verschillende medewerkers van de Dopingautoriteit (persoonlijk of in hun omgeving) geraakt werden door de pandemie, wat de uitvoering nog verder compliceerde. De voor 2021 geformuleerde doelstellingen konden dan ook maar gedeeltelijk gerealiseerd worden.

Het is wel gelukt om, samen met onze partners, de Nederlandse atleten die hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen voorafgaande aan de Spelen voldoende te testen.

In de Wet uitvoering anti dopingbeleid (Wuab) staan de taken van de dopingautoriteit. In hoofdstuk 1 doen wij verslag van de manier waarop invulling is gegeven aan de taak ‘het geven van voorlichting over doping’ (Wuab art. 5 lid d). In hoofdstukken 2, 4 en 8 vindt u informatie over de uitvoering van verschillende aspecten van de taak ‘het uitvoeren van het dopingcontroleproces’ (Wuab art 5 lid b). In hoofdstuk 3 is de informatie verzameld over de uitvoering van de taak ‘het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement’ (Wuab art. 5 lid c). De overige hoofdstukken bevatten informatie over de uitvoering van verschillende ondersteunende taken en processen, die nodig zijn om de wettelijke taken op correcte wijze te kunnen uitvoeren.

De Dopingautoriteit valt als zbo ook onder de werking van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). In 2021 is er één Wob-verzoek ontvangen.

De Dopingautoriteit valt tevens onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en in 2021 nam de voorzitter van de Dopingautoriteit eenmaal een besluit op bezwaar. Dit besluit werd (geanonimiseerd) gepubliceerd op de corporate website van de Dopingautoriteit.

De Dopingautoriteit kent in aanvulling op de Awb-regeling ook nog een eigen Klachtenregeling. Hiervan werd in 2021 geen gebruik gemaakt.