ALGEMEEN

De Dopingautoriteit is in 2021 actief betrokken geweest bij het internationale dopingbeleid. De doelstelling bij de internationale activiteiten van de Dopingautoriteit is meerledig namelijk de Dopingautoriteit beoogt actuele kennis te vergaren, het internationale antidopingbeleid te beïnvloeden, het Nederlandse antidopingbeleid uit te dragen en de internationale samenwerking te versterken.

De coronapandemie had ook dit jaar een zeer grote impact op de uitvoering van het internationale beleid omdat internationale bijeenkomsten nauwelijks meer mogelijk waren. Teleconferencing kon slechts een gedeeltelijke oplossing hiervoor bieden, mede omdat het delen van vertrouwelijke informatie via digitale media bezwaarlijk is.

NADO Leaders

In september kwam een groep NADO Leaders in Parijs bijeen om onder andere over de voortgang van het hervormingsproces van WADA te spreken en een nieuwe verklaring voor te bereiden. Deze werkzaamheden zullen in 2022 doorlopen.

WADA

Education Standing Committee

Per 1 januari is Hoofd Educatie als lid toegetreden tot WADA’s Education Standing Committee. Zijn benoeming geldt voor drie jaar. De Education Standing Committee heeft in 2021 twee maal virtueel vergaderd (april en september). In een subgroep heeft Hoofd Educatie gewerkt aan de ontwikkeling van een curriculum voor sportbegeleiders. De curricula van de Dopingautoriteit voor trainer-coaches en ouders zijn als voorbeelden ingebracht.

Werkgroepontwikkeling van trainingsprogramma’s

De Dopingautoriteit heeft een voorzittersrol bij een van WADA’s werkgroepen voor de ontwikkeling van trainingsprogramma’s (Global Learning & Development Framework). De trainingsprogramma’s zijn voor mensen die werkzaam zijn in het werkveld van antidoping. De werkzaamheden zijn in oktober 2020 gestart en worden in 2022 afgerond. De werkgroep heeft maandelijks een videovergadering. Verder heeft Hoofd Educatie een door WADA georganiseerde ‘Train the Trainer’-opleiding afgerond. Doel van de training was om de deelnemers voor te breiden op het geven van de trainingsprogramma’s. De training bestond uit 6 online bijeenkomsten.

Dopinglijst

Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie op de conceptdopinglijst verstuurd naar WADA. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie en het Ministerie van VWS.

WADA Prevalence of Doping Working Group

Op verzoek van WADA wordt deelgenomen in de Prevalence of Doping Working Group. Het algemene doel is om nader in kaart te brengen welke kennis momenteel bestaat over de prevalentie van dopinggebruik, en hoe deze kennis in de toekomst op de beste wijze vergroot kan worden. In 2021 zijn enkele pilot-onderzoeken uitgevoerd en is gewerkt aan verschillende wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp.

RAAD VAN EUROPA

De Dopingautoriteit is in 2021 actief betrokkene geweest bij het internationale dopingbeleid. De doelstelling bij de internationale activiteiten van de Dopingautoriteit is tweeledig: enerzijds beoogt de Dopingautoriteit actuele kennis te vergaren, anderzijds beoogt de Dopingautoriteit het internationale antidopingbeleid te beïnvloeden.

Vanwege de pandemie hebben er minder vergaderingen plaatsgevonden dan normaal. Er zijn vier vergaderingen van de CAHAMA (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency) bijgewoond. De missie van CAHAMA luidt als volgt:

  1. Examine the issues concerning relations between the Council of Europe, its Member States and the World Anti-Doping Agency (WADA), and to decide on a common position, when possible, on these issues;
  2. Draw up, if necessary, opinions for the Committee of Ministers of the Council of Europe on these issues, including the budgetary elements;
  3. Periodically revise the mandate of members of the WADA Foundation Board appointed by the Council of Europe.

Advisory Groups

De Dopingautoriteit heeft in 2021 in het kader van de ‘Advisory Group on Education – Working Group’ van de Raad van Europa deelgenomen aan zes virtuele vergaderingen.

Ook is deelgenomen aan een vergadering van de ‘Expert Group on Science’ van de Raad van Europa op 23-24 januari (Dresden, Duitsland). Op 8 juni is deelgenomen aan een webinarvergadering van dezelfde groep.

Institute for National Anti-Doping Organizations (iNADO)

iNADO hoofddoelstellingen zijn: het ondersteunen en versterken van het werk van Nationale Anti-Doping Organisaties, en vertegenwoordigen van de leden in het internationale domein.

De Dopingautoriteit is een actief lid van iNADO. De Dopingautoriteit nam verder deel aan (en leverde bijdragen aan) verschillende iNADO activiteiten die nog doorgang konden vinden, ondanks de impact die de coronapandemie ook op het werk van iNADO had.

CARIBISCH NEDERLAND

De Dopingautoriteit ontwikkelt educatiematerialen voor Caribisch Nederland. Er wordt gewerkt aan drukwerk, e-learning en video’s. Het drukwerk was in 2021 gereed.