Wat vroeger werd aangeduid als ‘project’ is inmiddels doorontwikkeld tot een vast onderdeel van ons werk: het plaatsen van relevante documenten in het Anti-Doping Knowledge Center (ADKC), door iedereen te raadplegen via de website www.doping.nl. In 2015 is een samenwerking aangegaan met iNADO om de continuïteit te waarborgen: er is een tweejarige overeenkomst gesloten, die tot eind 2016 doorloopt.

Met deze database wordt een informatiebron gecreëerd voor (internationale) experts op het gebied van doping. Dit soort informatie is versnipperd aanwezig op verschillende websites en in verschillende archieven, dus is het relevant om de beschikbare informatie samen te brengen in één database. Gekozen is om dit via een website te doen: www.doping.nl. De voertaal van de website is Engels.

Er is ingezet op een groot aantal verschillende doelgroepen, die gemeenschappelijk hebben dat ze minimaal enige basiskennis hebben over het onderwerp en geïnteresseerd zijn in actuele dopinggerelateerde informatie, zoals:

  • NADO’s en IF’s;
  • overige internationale organisaties die op het dopinggebied actief zijn (IOC, WADA, Unesco, Raad van Europa, Europese Unie);
  • (semi) professionals;
  • journalisten, juristen, wetenschappers, onderzoekers, bestuurders, sporters;
  • groepen rondom sporters: coaches, artsen, fysiotherapeuten.

Twee deelgebieden hebben vooralsnog prioriteit:

  1. juridisch (bijvoorbeeld uitspraken CAS, internationale tuchtcolleges, nationale tuchtcolleges, wetgeving en dergelijke);
  2. wetenschappelijke informatie (hierbij valt te denken aan de volledige tekst van copyrightvrije literatuur en literatuurverwijzingen naar wetenschappelijke literatuur waarop copyright rust).

Dankzij een financiële bijdrage van iNADO was het mogelijk om een documentalist in dienst te houden met als belangrijkste taak het verzamelen, invoeren en ontsluiten van data. De koepelorganisatie erkent het belang van de database, en promoot ook actief dat haar leden informatie aanleveren voor het ADKC. De juridische informatie zal kunnen bijdragen aan een grotere uniformiteit in juridische uitspraken. Inmiddels zijn er meer dan 3500 documenten via de website te raadplegen en te doorzoeken. Door middel van het verfijnen van een zoekactie met behulp van parameters en filters kan specifiek naar de gewenste documenten worden gezocht.