Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (commissie en secretariaat)

Vergeleken bij 2016 heeft de regelgeving omtrent dispensaties in 2017 nagenoeg geen wijzigingen ondergaan.

Uiteindelijk is er in 125 gevallen dispensatie verleend. Dat was opvallend veel meer in vergelijking met eerdere jaren. In zes gevallen werd een verzoek niet gehonoreerd.

Tabel 2: Overzicht dispensaties per jaar
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Toegewezen 82 89 88 99 97 125
Niet toegewezen 1 (1,2%) 4 (4,3%) 6 (6,4%) 8 (7,5%) 5 (4,9%) 6 (4,6%)

De meeste toestemmingen hadden betrekking op het gebruik van methylfenidaat (62), net als in de meest recente eerdere jaren. Percentueel betekent dat 49,6%, een lichte daling ten opzichte van 2016.

Andere medicatie waarvoor vaak dispensatie werd verleend, was insuline (11,2%) en prednison/prednisolon (10,4%).

In totaal waren de aanvragen afkomstig van 32 verschillende sportbonden.

Met 16 toegekende aanvragen was de KNWU weer het best vertegenwoordigd (12,8%), zoals ook in de meeste andere jaren het geval was, gevolgd door de KNZB (10,4%), en de Atletiekunie (8,8%).

In 2017 is er voor het eerst een beroep ingesteld bij de Beroepscommissie GDS. Dit beroep werd gehonoreerd.

In 2017 verwelkomde de GDS commissie een nieuw lid, dr. Ivo van Outheusden. Hij kwam in de plaats van dr. Hans Keizer.