Het ADKC

Het Anti-Doping Knowledge Center (ADKC), vrijelijk toegankelijk via de website www.doping.nl, heeft zich de afgelopen jaren bewezen als de grootste verzameling van dopinggerelateerde documenten ter wereld. Mede dankzij de ondersteuning door onze internationale koepelorganisatie iNADO is het mogelijk gebleken om het ADKC ook in 2017 verder te ontwikkelen. De database is uitgebreid met meer dan 700 ‘records’ en bovendien vinden er continue controle- en verbeteracties plaats bij reeds aanwezige documenten, aan de hand van nieuwe relevante zoektermen. Het totaal aantal documenten benaderde op 31 december 2017 de 5000.

De hoofdmoot van de database bestaat uit juridische documenten, en dan met name de gemotiveerde beslissingen van bevoegde tuchtcommissies bij het uitspreken van dopingsancties. Dit betreft vooral uitspraken van het sporttribunaal CAS, maar in toenemende mate ook de juridische beslissingen van de tuchtcommissies van internationale sportfederaties en nationale tuchtorganen. Inmiddels worden van enkele tientallen sporten en landen de uitspraken verwerkt, al dan niet anoniem. Tevens wordt er continu contact gezocht met landen en sporten die nog niet hun uitspraken delen. Het hoofddoel van deze inspanningen is om de beschikbare jurisprudentie op dopinggebied te ontsluiten en zo toekomstige uitspraken te versterken.

Hiernaast bevat de website wetenschappelijke artikelen over alle denkbare dopingonderwerpen, voorlichtingsmaterialen en allerhande dopingdocumenten. Op deze wijze heeft het ADKC ook een historische taak, want documenten waarvan de looptijd is verstreken zijn over het algemeen slechts moeizaam op het internet te vinden.

De bezoekers van de website komen van over de hele wereld. In 2017 was er een verhoogde mate van interesse vanuit Rusland, Amerika en Canada. De doelgroep van het ADKC bestaat uit medewerkers van NADO’s en IF’s, van overige internationale organisaties die op het dopinggebied actief zijn (IOC, WADA, UNESCO, Raad van Europa, Europese Unie), journalisten, juristen, wetenschappers, bestuurders en onderzoekers en tenslotte ook sporters en groepen rondom sporters (coaches, artsen, fysiotherapeuten). Over het hele jaar hebben 2806 verschillende personen het ADKC geraadpleegd, met in totaal 4900 sessies. De gemiddelde sessieduur was bijna elf minuten.