Het belang van kennis

Vakkennis en kennis van de verschillende vakgebieden die met het antidopingbeleid samenhangen, is van essentiële waarde voor de Dopingautoriteit. Ons werk kan niet op hoog niveau worden verricht als wij niet beschikken over correcte, actuele en zo volledig mogelijk kennis op o.a. biochemisch, medisch, juridisch en communicatief gebied. Het verzamelen, beheren, ontsluiten en uitdragen van deze kennis behoort dan ook tot het dagelijks werk van alle stafleden van onze organisatie.

Kennisverwerving

Medewerkers van de Dopingautoriteit nemen regelmatig deel aan voor hun vakgebied relevante congressen en symposia (en leveren daar overigens ook vaak zelf een bijdrage aan). Tijdens periodieke ‘kennisbijeenkomsten’ voor het hele personeel worden ontwikkelingen toegelicht en bediscussieerd. Voor de DCO’s is ook in 2011 weer een bijscholingbijeenkomst georganiseerd, in aanvulling op de coaching en bijscholing die onderdeel vormen van het dagelijkse werk.

Externe ontsluiting

Via de drie websites van de Dopingautoriteit wordt veel kennis beschikbaar gesteld aan ‘het publiek’. In 2011 is daaraan weer veel nieuwe informatie toegevoegd. De website www.dopingautoriteit.nl bevat o.a. veel informatie over procedures en regels, alsmede actuele, dopinggerelateerde mediaberichten. De website www.eigenkracht.nl bevat een grote hoeveelheid artikelen over voeding, training en aanverwante onderwerpen, terwijl op de website www.100procentdopefree.nl de informatie te vinden is die voor topsporters relevant is.

Project

Om verbeteringen aan te brengen in het interne kennismanagement van onze organisatie, maar vooral om heel veel meer relevante informatie vindbaar en toegankelijk te maken voor ‘het publiek’ is ultimo 2010 een begin gemaakt met een vierjarige project. Het betreft een relatief grootschalig project dat in de komende jaren steeds grotere hoeveelheden dopinggerelateerde informatie zal ontsluiten voor iedereen die interesse heeft in ons vakgebied. Begin 2012 zal de hiervoor ontwikkelde website www.doping.nl beschikbaar komen.