Artikelen

Pluim B.M., O. de Hon, J.B. Staal, J. Limpens, H. Kuipers, S.E. Overbeek, A.H. Zwinderman & R.J.P.M. Scholten. β2-agonists and physical performance: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Sports Med. 41(1): 39-57, 2011. (genomineerd voor de Cosmed Prijs voor Sportgeneeskunde 2011).

De Hon O. Sport is te mooi voor doping. Nederlandse sociëteit voor extra corporale circulatie; NeSECC Uptodate 1: 17-8, 2011.

Boekbijdragen

De Hon O. Contra-indicatie 100 – Sportbeoefening; doping. In: Commentaren Medicatiebewaking 2011/2012. Stichting Health Base, Houten, blz. 933-45, 2011.

De Hon O. & H. Ram. De Dopingautoriteit. In: Jaarboek Sportgeneeskunde 2010, Van Beek P., C. Kanne, M. Kessel & N. Eyssen eds., Arko Sports Media, Nieuwegein, 2011, blz. 66-8.

De Hon O. Whereabouts-regelgeving valt sporters zwaar. In: Jaarboek Sport – beleid en onderzoek 2010/2011. Elling A., R. de Wit, F. van Rens, M. de Jong, S. de Groot-Nuijten, K. Breedveld, J. van Leeuwen & N. Eyssen eds., Arko Sports Media, Nieuwegein, 2011, blz. 97.

Coumans B. Illegale doping gekocht via internet levert extra (gezondheids)risico's op. In: Jaarboek Sport – beleid en onderzoek 2010/2011. Elling A., R. de Wit, F. van Rens, M. de Jong, S. de Groot-Nuijten, K. Breedveld, J. van Leeuwen & N. Eyssen eds., Arko Sports Media, Nieuwegein, 2011, blz. 97.

De Hon O. VUMC start polikliniek anabole steroïden. In: Jaarboek Sport – beleid en onderzoek 2010/2011. Elling A., R. de Wit, F. van Rens, M. de Jong, S. de Groot-Nuijten, K. Breedveld, .J van Leeuwen & N. Eyssen eds., Arko Sports Media, Nieuwegein, 2011, blz. 98.

Abstracts

De Hon O., I. Eijs & A. Havenga. Dutch elite athletes and anti-doping policies. (Poster at 3rd IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport). Br J Sports Med 45(4): 341-2, 2011.

De Hon O. & M. van Bottenburg. Methoden om de prevalentie van dopinggebruik te bepalen in de topsport. (Presentatie op Dag van het Sportonderzoek 2011). Hogeschool van Amsterdam, blz. 45-6.

Mondelinge presentaties

 • ‘Sport is te mooi voor doping’; NeSECC, Nieuwegein, 6 januari.
 • ‘Sport is te mooi voor doping’; Toegepaste Inspanningsfysiologie, opleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit, Amsterdam, 19 januari en 30 november.
 • ‘Sport is te mooi voor doping’; KNMV-congres, Arnhem, 22 januari.
 • ‘Criminaliteit en Doping’; Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, 15 februari & 15 november.
 • ‘Doping en Sportfysiotherapie’; Professional Master Sportfysiotherapie, Utrecht, 18 februari.
 • ‘Anti-dopingbeleid voor sportartsen’, ‘Epidemiologie van dopinggebruik’ en ‘Voedingssupplementen & doping’; drie presentaties voor de NIOS-opleiding voor sportartsen, Bilthoven, 4 maart.
 • ‘The anti-doping Poldermodel’; LanCon Education, Rotterdam, 8 maart.
 • ‘Doping & voedingssupplementen’; Symposium Lamberts Performance, Doetinchem, 2 april.
 • ‘Doping: het recht van de Code en het recht eromheen’; Johan Cruijff University, Amsterdam, 8 april
 • ‘Het grijze gebied tussen voedingssupplementen en doping’, Diëtistendagen NVD, Noordwijkerhout, 8 en 9 april.
 • ’De sportdiëtist en doping’; Post HBO Sportdiëtetiek, Hogeschool van Amsterdam, 19 april.
 • ’De sportdiëtist en doping’; Post HBO Sportdiëtetiek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 26 mei.
 • ‘NZVT – experiences 2010’; HFL Advisory Panel on Nutritional Supplements, Fordham, Verenigd Koninkrijk, 12 april.
 • ‘Doping: positie en taken van de Nationale Anti-Doping Organisatie’, en ‘Doping: het Nationaal Dopingreglement (NDR)’; twee presentaties voor de Vrije Universiteit, Amsterdam, 14 juni.
 • ‘Talent tegen Doping! Regels en procedures 2011’; KNHS-bijeenkomst Paralympische selectie, Ermelo, 4 juli.
 • ‘Sport is te mooi voor doping’; Master Sportfysiotherapie SOMT, Amersfoort, 6 september.
 • ‘Europa en het mondiale antidopingbeleid’; Haagse Hogeschool, Den Haag, 7 september.
 • ‘De vinger op de zere plek’; Sportbonden-bijeenkomst, Nieuwegein, 11 oktober.
 • ‘Doping Prevention in Fitness Centers in the Netherlands’, University of Nicosia, Cyprus, 26 oktober.
 • ‘NZVT: een update’. Jaarcongres Vereniging Sportdiëtetiek Nederland, Ede, 4 november.v
 • ‘Methoden om de prevalentie van dopinggebruik te bepalen in de topsport’; Dag van het Sportonderzoek, Amsterdam, 4 november.
 • ‘The Whereabouts app’; IADA, Parijs, Frankrijk, 13 november.
 • ‘Dopinggebruik & hartproblemen’; 5e Hartsymposium Twente, Enschede, 19 november.
 • ‘Sport is te mooi voor doping!’; Post HBO Sportdiëtetiek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 1 december.
 • ‘De (sport)arts & de hulpvraag’; VSG-congres, Kaatsheuvel, 2 december.
 • ‘Het beleid van de Dopingautoriteit’; Fontys Hogeschool, Tilburg, 19 december.
 • ‘De fysiologie van doping’; Labsymposium Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch, 22 december.