Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (commissie en secretariaat)

Vergeleken met 2015 heeft de regelgeving omtrent medische dispensaties in 2016 nagenoeg geen wijzigingen ondergaan.

Er is in 97 gevallen dispensatie verleend. In vijf gevallen werd een verzoek niet gehonoreerd.

Tabel 1: overzicht toegewezen en niet toegewezen dispensaties
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Toegewezen 111 82 89 88 99 97
Niet toegewezen 8 (6.7%) 1 (1.2%) 4 (4.3%) 6 (6.4%) 8 (7.5%) 5 (4.9%)

De meeste dispensaties hadden in 2016 betrekking op het gebruik van methylfenidaat (55), net als in de meest recente eerdere jaren. Percentueel betekent dat 56,7%, een flinke stijging t.o.v. eerdere jaren. Andere medicatie waarvoor vaak dispensatie werd verleend was prednison/prednisolon (12,3%) en insuline (4,1%).

In totaal waren de aanvragen afkomstig van 30 verschillende sportbonden. Met 20 toegekende aanvragen was de KNWU weer het best vertegenwoordigd (15,5%), gevolgd door de KNZB (10,3%), en de KNVB (8,2%).