Artikelen

Stoele F & JJ Mager. Wat zijn de praktische regels voor gebruik van longmedicatie in relatie tot de dopingwetgeving? Spreekuur Longziekten, 4(4): 4-5, 2013.

De Hon O & B Coumans. Doping in de huisartsenpraktijk. Huisarts & Wetenschap, 56(6): 286-9, 2013.

Van der Gronde T, de Hon O, Haisma HJ & T Pieters. Gene doping: an overview and current implications for athletes. Br J Sports Med, 47(11): 670-8, 2013.

Pieters T & O de Hon. Sneller, hoger, sterker - Kennis over oude en nieuwe dopingmiddelen. Ned Tijdschr Geneeskd, 157(28), A6450: 1-5, 2013.

Valkenburg D, de Hon O & I van Hilvoorde. Doping control, providing whereabouts and the importance of privacy for elite athletes. Int J Drug Policy, 27 december 2013. DOI: 10.1016/j.drugpo.2013.12.013. [Epub ahead of print].

Stubbe JH, Chorus AM, Frank LE, de Hon O & PG van der Heijden. Prevalence of use of performance enhancing drugs by fitness centre members. Drug Test Anal, 9 september 2013. DOI: 10.1002/dta.1525. [Epub ahead of print].

Boekbijdragen

De Hon O & H Ram. Dopingautoriteit. In: Jaarboek Sportgeneeskunde 2012, Van Beek P, C Kanne, M Kessel & N Eyssen eds., Arko Sports Media, Nieuwegein, 2013, blz. 54-6.

De Hon O & BM Pluim. Contra-indicatie 100 – Sportbeoefening; doping. In: Commentaren Medicatiebewaking 2013/2014. Stichting Health Base, Houten, blz. 1066-78, 2013.

De Hon O. U heeft waarschijnlijk ook patiënten die doping gebruiken! In: Ontwikkelingen in de Geneeskunde 2013, Bindels PJE, A Brinks, AJ Van der Lelij, LW Van der Meer & AD de Vries eds., Erasmus MC & Het Congresbureau, Rotterdam, blz. 91-6.

Mondelinge presentaties

 • ‘Sport & Doping’, Kenniscafé discussieavond, Almere 24 januari.
 • ‘The Lance Armstrong Case’, Asser Instituut, Den Haag 6 februari 2013.
 • ‘Handhaving dopingregels: hoe houdt de Dopingautoriteit toezicht op de sporters?’, De Nederlandsche Bank, Amsterdam 20 februari 2013.
 • ‘Antidopingbeleid voor artsen’, ‘Voedingssupplementen & doping’ & ‘Epidemiologie van dopinggebruik’, Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg, Bilthoven 4 maart 2013.
 • ‘Sport is te mooi voor doping’, Keuzevak Hogeschool Rotterdam, Rotterdam 5 maart & 10 december 2013.
 • ‘Rules and Reality: Doping rules as part of society’, Rotterdam Law School, Rotterdam 7 maart 2013.
 • ‘Doping’, BètaBreak discussielunch op de natuurwetenschappelijke faculteit (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 20 maart.
 • ‘Supplements & Doping - An Anti-Doping Perspective’, EU Round Table, Brussel 5 juni 2013.
 • ‘Topsport en doping’, Masterclass Topsportartsen, Arnhem 6 september 2013.
 • ‘Unity in diversity: challenges in governing a world-wide anti-doping fight’, MESGO, Mainz 25 september 2013.
 • ‘Talents only’, International Education Meeting, Amsterdam 11 oktober 2013.
 • ‘Diversifying, targeting, investigating and cooperating: the road ahead’, Play the Game, Aarhus 28 oktober 2013.
 • ‘Harmony in Diversity: challenges in governing a world-wide anti-doping fight’, Play the Game, Aarhus 29 oktober 2013.
 • ‘Doping in de (huisarts)praktijk’, Nascholing Ontwikkelingen in de Geneeskunde, Rotterdam 1 november 2013.
 • ‘Een nuchtere kijk op doping’, Sociёteit Olympisch Stadion, Amsterdam 11 november 2013.
 • ‘Sport is te mooi voor doping’, Van Gils Symposium voor co-assistenten, Zwolle 15 november 2013.
 • ‘Sport is te mooi voor doping’, Faculteit Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit, Amsterdam 20 november 2013.
 • ‘De rol van de Dopingautoriteit in tuchtzaken’, Instituut Sportrechtspraak, Amsterdam 21 november 2013.