Artikelen

De Hon O. & Coumans B. Doping in de sport. MFM – tijdschrift over praktijkgerichte farmacotherapie 2(1): 11-6, 2012.

Stoele F.W.J. Doping, dokters en dispensaties. Linnaeus Wetenschaps Magazine 20(3): 41-2, 2012.

Van der Gronde T., De Hon O., Haisma H.J. & Pieters T. Gene doping: an overview and current implications for athletes. Br J Sports Med Geaccepteerd voor publicatie.

De Hon O. & Coumans B. Doping in de huisartsenpraktijk. Huisarts & Wetenschap. Geaccepteerd voor publicatie.

Ram H. Proportionality and the application of the World Anti-Doping Code. ISLJ – The International Sports Law Journal 2012 (1-2), p. 8-11

Boekbijdragen

De Hon O., Kuipers H. & Pluim B.M. Contra-indicatie 100 – Sportbeoefening; doping. In: Commentaren Medicatiebewaking 2012/2013. Stichting Health Base, Houten, blz. 1009-21, 2012.

De Hon O. & Ram H. De Dopingautoriteit. In: Jaarboek Sportgeneeskunde 2011, Van Beek P., Kanne C., Kessel M. & Eyssen N. red., Arko Sports Media, Nieuwegein, 2012, blz. 74-6.

Abstracts

De Hon O. The evidence for performance enhancing effects of inhaled β2-agonists? International Convention on Science, Education and Medicine in Sport 19-24 July, Glasgow (UK), session S113. http://www.routledgeonlinestudies.com/images/docs/ICSEMIS%20abstract%20merge.pdf

Columns

April 2012; De prevalentie van dopinggebruik in de topsport.

http://www.sportknowhowxl.nl/alleen-op-de-wereld/7008

Augustus 2012; Maar ze gebruiken toch allemaal in de topsport? http://www.bsl.nl/blogs/2012/08/23/maar-ze-gebruiken-toch-allemaal-in-de-topsport/

Mondelinge presentaties

 • ‘Criminaliteit en Doping’; Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, 14 februari & 11 december.
 • ‘Proportionality: who helps the athlete?’; Rotterdam Law School, Rotterdam, 1 maart.
 •  ‘Slanker, Strakker, Sterker’; Blinde vlek in de zorg, VWS Middagsymposium, Utrecht, 15 maart.
 • ‘Voorbestemd voor goud?’; Discussieavond over over genetica en sport, Publieksprogramma debatcentrum LUX, Nijmegen, 4 juni.
 • ‘The evidence for performance enhancing effects of inhaled β2-agonists?’; ICSEMIS conference, Glasgow, Schotland, 21 juli.
 • ‘Handhaving dopingregels: ook wij kunnen het niet leuker maken’; Belastingdienst, Papendal, 9 oktober.
 • ‘Dopingbeleid’; Utrecht Law College, Utrecht, 29 oktober.
 •  ‘Sport is te mooi voor doping’; Toegepaste Inspanningsfysiologie, opleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit, Amsterdam, 19 november.
 • ‘Implementing an anti-doping policy’; European Disabled Golf Association, Amsterdam, 8 december.
 • ‘Doping: positie en taken van de Nationale Anti-Doping Organisatie’; VU Law College, Amsterdam, 11 december
 • ‘Van prestatiedruk naar prestatiedrug?’; KPMG, Amstelveen, 12 december.