Raad van Europa – Monitoring Group en Advisory Groups

De Advisory Group on Education kwam tweemaal bijeen in Parijs; op 15 april waar Bart Coumans een verhaal hield over ‘NZVT and education on the risk of food supplements’ en op 13 oktober toen de WADA Code Revision ter sprake kwam. Steven Teitler was daar namens de Dopingautoriteit aanwezig.

Er is zowel in de wetenschappelijke (in juni) als in de juridische adviesraad (in juli) van de Monitoring Group van de anti-dopingconventie van de Raad van Europa vergaderd over de dopinglijst 2013 en de aankomende Code-veranderingen. Vanuit een NADO-perspectief blijft er een sterke wens bestaan om meer praktische duidelijkheid en ook zeggenschap te krijgen binnen de WADA-regels.

Europese Unie

In 2012 is op initiatief van de Europese Unie een hernieuwd traject gestart om het risico van voedingssupplementen die doping bevatten internationaal aan te pakken. In Nederland bestaat sinds 2003 het NZVT en in de loop der jaren zijn er verschillende systemen opgezet in verschillende landen, waarvan niet altijd even duidelijk is hoe groot de zekerheden zijn die het systeem kan bieden aan (top)sporters. Het doel van dit traject is om via SportAccord en iNADO sporters en begeleiders te informeren over testsystemen van goede kwaliteit. Naar verwachting zal dit in 2013 operationeel worden.

Institute for National Anti-Doping Organisations – iNADO

Direct na de oprichting van iNADO heeft de Dopingautoriteit zich als lid aangesloten bij deze koepelorganisatie. In de tweede helft van het verslagjaar kreeg de organisatie vorm door het aanstellen van een directeur, het betrekken van een kantoor in Bonn, en door het geleidelijk ontwikkelen van producten en diensten voor de leden.

International Anti-Doping Arrangement – IADA

De Dopingautoriteit nam deel aan de jaarlijkse vergadering van deze groep van 11 landen.

Olympische en Paralympische Spelen London

In 2012 realiseerde de Dopingautoriteit niet alleen een extra dopingcontroleprogramma in de aanloop naar de Spelen in London, maar ook tijdens die Spelen waren medewerkers van de Dopingautoriteit actief. Vijf Nederlandse DCOs voerden in Londen dopingcontroles uit in opdracht van het organisatiecomité. Daarnaast maakte de topsportvoorlichter van de Dopingautoriteit tijdens de Olympische Spelen in London deel uit van het WADA Athlete Outreach Team.

World Anti-Doping Agency – WADA

Gedurende 2012 waren er vele en veelsoortige contacten met WADA. Vrijwel dagelijks werd overlegd over de afhandeling van Nederlandse dopingzaken, waarvan de correcte afhandeling door WADA gemonitord wordt. Daarnaast ontwikkelde zich een nauwe samenwerking met WADA in lopende onderzoeken, met name in het wielrennen, en die samenwerking zal in de komende jaren waarschijnlijk structureel worden.

Zoals ieder jaar is er in de zomer een reactie verstuurd naar WADA op de concept-dopinglijst. De Dopingautoriteit coördineert de Nederlandse reactie namens NOC*NSF, de NOC*NSF AtletenCommissie en het Ministerie van VWS. Er is wederom op gewezen dat de dopinglijst zowel praktisch als wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. Ook zijn er in de loop van het jaar reacties geschreven op verschillende ‘technical documents’ behorend bij WADA’s ‘International Standard for Laboratories’.

Diversen

Een preventiemedewerkster van de Surinaamse Anti-Doping Autoriteit (SADA) heeft stage gelopen bij de afdeling Preventie van de Dopingautoriteit.