Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (commissie en secretariaat)

Vergeleken bij 2017 heeft de regelgeving omtrent dispensaties in 2018 nagenoeg geen wijzigingen ondergaan.

Uiteindelijk is er in 126 gevallen dispensatie verleend. Dat was één aanvraag meer dan in 2017.
In twaalf gevallen werd een verzoek niet gehonoreerd; dat was een verdubbeling ten opzichte van 2017.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Toegewezen 89 88 99 97 125 126
Niet toegewezen 4 (4,3%) 6 (6,4%) 8 (7,5%) 5 (4,9%) 6 (4,6%) 12 (8,7%)

De meeste toestemmingen hadden betrekking op het gebruik van methylfenidaat (70), net als in de meest recente eerdere jaren. Percentueel betekent dat 55,6%, een lichte stijging ten opzichte van 2017.

Andere medicatie waarvoor vaak dispensatie werd verleend was insuline (7,9%) en prednison/prednisolon (8,7%).

In totaal waren de aanvragen afkomstig van 33 verschillende sportbonden.

Met 16 toegekende aanvragen was de KNWU weer het best vertegenwoordigd (16,7%), zoals ook in de meeste andere jaren het geval was, gevolgd door de Atletiekunie (8,7%), en de KNVB en de KNSB (beide 7,9%).