HET ANTI-DOPING KNOWLEDGE CENTER

Het Anti-Doping Knowledge Center (ADKC) heeft zich de afgelopen jaren bewezen als de grootste verzameling van doping gerelateerde documenten. Mede dankzij de ondersteuning door onze internationale koepelorganisatie iNADO is het mogelijk gebleken om het ADKC ook in 2018 verder te ontwikkelen. De database is uitgebreid met meer dan 600 ‘records’ en bovendien vinden er een continue controle- en verbeteracties plaats bij reeds aanwezige documenten, mede aan de hand van nieuwe relevante zoektermen. Het totaal aantal documenten op 31 december 2018 was 5.540. In het begin van het jaar is de toevoeging van het 5.000ste document in kleine kring gevierd.

De hoofdmoot van de database bestaat uit juridische documenten, en dan met name de gemotiveerde beslissingen van bevoegde tuchtcommissies bij het uitspreken van dopingsancties. Dit betreft vooral uitspraken van het sporttribunaal CAS, maar in toenemende mate worden ook de juridische beslissingen opgenomen van de tuchtcommissies van internationale sportfederaties en nationale tuchtorganen. Inmiddels worden van enkele tientallen sporten en landen de uitspraken verwerkt. Tevens wordt er continu contact gezocht met landen en sporten die nog niet hun uitspraken delen. In 2018 leidde vooral het steeds groeiende aantal CAS-uitspraken over Russische sporters en de toegenomen transparantie binnen de atletiek via de Athletics Integrity Unit (AIU) tot een gestage groei in het aantal juridische uitspraken. Het hoofddoel van deze inspanningen is om de beschikbare jurisprudentie op dopinggebied te ontsluiten en zo toekomstige uitspraken te versterken.

Hiernaast bevat de website wetenschappelijke artikelen over alle denkbare dopingonderwerpen, voorlichtingsmaterialen en allerhande dopingdocumenten. Op deze wijze heeft het ADKC ook een historische taak, want documenten waarvan de looptijd is verstreken zijn over het algemeen slechts moeizaam op het internet te vinden.

De bezoekers van de website komen van over de hele wereld. In 2018 bleef er een verhoogde mate van interesse vanuit Rusland, Amerika en Canada. De doelgroep van het ADKC bestaat uit medewerkers van NADO’s en IF’s, van overige internationale organisaties die op het dopinggebied actief zijn (IOC, WADA, Unesco, Raad van Europa, Europese Unie), journalisten, juristen, wetenschappers, bestuurders en onderzoekers en tenslotte ook sporters en groepen rondom sporters (coaches, artsen, fysiotherapeuten).

De database is vrij toegankelijk via de website www.doping.nl.